אנשים לפי מחלקות ומדורים

מינהלת אגף תקשוב

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

מערכות מידע

ניהול זהויות IDM

מדור מערכות מינהל סטודנטים - פיתוח

מדור מערכות מינהל סטודנטים - יישום

מדור BI

מדור מערכות ERP

מדור ניהול תוכן ארגוני

מדור אתרי אינטרנט

אוטומציה

תשתיות תקשוב

מדור רשתות תקשורת

מדור ניהול בסיסי נתונים DBA

מדור מערכות פתוחות UNIX

מדור וירטואליזציה ומערכות מיקרוסופט

מדור תמיכה טכנית

מדור ניהול ידע והדרכה

אודיו/וידאו

מדור תמיכה במשתמש