שאלות נפוצות

 

מה עושים עם אתר האוניברסיטה ואתרי הפקולטות והמחלקות ("דולב")?

אתרים אלו הונגשו בתשתיתם על ידי אגף התקשוב. עורכי התוכן של אתרים אלו חייבים להנגיש באופן שוטף את התכנים שלהם.תחזוקת התכנים היא פעולה מתמשכת ושוטפת כשכל תוכן שמוכנס לאתרים אלו חייב להיות מונגש כולל מסמכי אופיס ו - PDF.

 

מה עושים עם אתר שלא פותח על ידי אגף התקשוב של האוניברסיטה?

כל אתר, שלא פותח על ידי אגף התקשוב, נדרש להיות מונגש במלואו עד ה 01/11/2018 (למעט אם הוא עומד בתנאים לקבלת פטור). להמשך פרטים נא הקש על הנגשת אתרים.

 

האם אפשר לכתוב בראשי תיבות  בתוכן מונגש?

בעקרון, אין חובה או התייחסות לנושא הראשי תיבות בתקנות. עם זאת, זה תלוי בראשי התיבות ובהקשר שלהם בתוכן. לדוגמה, אם זה ראשי תיבות מבלבלים ולא שכיחים,  אזי רצוי לכתוב בצורה מלאה ולא בקיצור. 

 

האם צריך להנגיש מסמכי אופיס ומסמכי PDF?

חובה להנגיש מסמכים, לרבות מסמכי PDF, שהוכנו לאחר 25 באוקטובר 2017 (אין חובה להנגיש מסמכים שהוכנו לפני תאריך זה).
יש להנגיש את המסמכים על פי תקן האינטרנט. אם אין תקן – יש להנגישם על פי האפשרויות הקיימות בתוכנה שבה נערך המסמך.
על אף האמור, יש חובה להנגיש מסמכים המוצגים באתר, אשר נוצרו קודם ל-26 באוקטובר 2017, בשני מצבים אלו:

  • טפסים הניתנים למילוי על גבי המחשב (כלומר - שאין צורך להדפיס אותם ולמלא אותם ידנית, כגון טפסים מקוונים), בתנאי שהם משמשים לקבלת שירות.
  • מסמכי הסבר לגבי טפסים הניתנים למילוי במחשב, אם הוכנו אחרי 26 באוקטובר 2015.

 

מה לגבי תמונות באתר?

תמונה שמכניסים לאתר חייבת לקבל מאפיין של alt עם תיאור של מה רואים בתמונה (כולל תמונות שמועלות לגלריות). בתמונות שהן לצורך קישוט או "אווירה", אין צורך לספק alt. הימנע משימוש בטקסט בתמונות כשיטה הבלעדית להעברת מידע חשוב. אם עליך להשתמש בתמונה עם טקסט בתוכה, חזור על הטקסט במסמך. בטקסט החלופי (alt), תאר בקצרה את התמונה וציין את קיומו של הטקסט והכוונה שלו.

 

איך בודקים נגישות אתר?

בדיקת נגישות לאתר מתבצעת על פי טופס בדיקה לאתרי אינטרנט. רוב הבדיקה מתבצעת על ידי אנשים וכשליש ממנה יכול להיות מבוצע בעזרת כלים אוטומטיים.

 

מה זאת אומרת "הנגשה על פי דרישה"?

באם תהיה דרישה לקבלת התוכן באופן נגיש, חובה על בעל האתר לספק את החומר באופן שיוסכם בינו לבין הפונה.

 

האם אתר באנגלית חייב בהנגשה?

כן. תקנה 29 (ב) קובעת: "התאמת הנגישות תינתן בשפות שבהן ניתן המידע לכלל הציבור". אם ניתן מידע באנגלית, או בשפות אחרות, הוא צריך להיות מונגש בשפה בה ניתן.

 

האם צריך להנגיש סרטונים מיוטיוב?

מדיה תלוית זמן, שהיא חלק מ"שירותי השכלה גבוהה", צריכה להיות מונגשת רק לפי דרישה. ההתאמה המחויבת היא התאמות הנגישות המוצעות ע"י הפלטפורמה (כלומר ביוטיוב). אין חובת הנגשה אם הפלטפורמה אינה מציעה דרך להנגשה. הפלטפורמה של יוטיוב מאפשרת כיום הוספת כתוביות בעברית בצורה נוחה. ראה סרטון הדרכה להוספת כתוביות ביוטיוב.

 

יש לכם שאלות נוספות?

אנא שילחו אותן במייל לאחראי הנגישות באגף התקשוב.