ראש תחום ניהול זהויות IDM

צבאן לאה

ראש תחום ניהול זהויות IDM
מחלקה ומדור
טלפון
דוא"ל
lea.tsaban@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 19/01/2021