אבטחת מידע קישורים שימושיים

 

התרעות

מטרת המידע המובא כאן אינה להפחיד או לעשות "שחור בעיניים". מדובר במידע מהימן המוצג כשרות לכלל המשתמשים או לגורמים המנהלים בעצמם מערכות מחשוב. מובן מאליו שמערכות המחשוב המרכזיות של האוניברסיטה מטופלות במידת הצורך בהתאם להתרעות ע"י אנשי התשתיות והתמיכה באגף התקשוב.  

 

 

המלצות

כללי בטיחות לעבודה בטוחה מהבית

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001321507

התגוננות מדוא"ל זדוני

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/phising_guide

מהי הנדסה חברתית

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/social_engineering