ראש מדור רשתות תקשורת

בן שמחון ציון

ראש מדור רשתות תקשורת
מחלקה ומדור
טלפון
דוא"ל
zion@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 19/01/2021