מנהל אבטחת מידע והגנת הפרטיות

סולמון רוני

מנהל אבטחת מידע והגנת הפרטיות
טלפון
דוא"ל
roni.solomon@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 30/04/2023