הנגשת תכנים

 

באחריות עורכי התוכן של כל האתרים לבצע התאמות נגישות של תכני האתר, כולל הנגשת מסמכים. עורכי התוכן של האתר הראשי ואתרי המחלקות ("דולב"), יכולים להיעזר במדריכים וההנחיות הבאות, להנגשת התכנים באתרים אילו.