הנגשת אתרים בבר אילן

 

אתרי האינטרנט של האוניברסיטה נדרשים להיות נגישים עד ליום 01/11/2018.

 

האתר הראשי של האוניברסיטה ואתרי הפקולטות והמחלקות שנבנו ע"י אגף תקשוב ("דולב"), מונגשים בתשתיתם. באחריות עורכי התוכן של אתרים אלו לבצע את התאמות הנגישות של התכנים באופן שוטף, כולל מסמכי אופיס ו - PDF, לפי דרישות הנגישות.

כל האתרים האחרים, שלא פותחו ע"י אגף תקשוב, נדרשים להיות מונגשים במלואם עד ה 01/11/2018 (למעט אם הם עומדים בתנאים לקבלת פטור). הקש על הקישור לקבלת מידע על אפשרויות הנגשת אתרים.

 

נגישות ישראל - נגישות אינטרנט וטכנולוגיה