הנגשת אתרים

 

לכל אתרי האוניברסיטה, שלא פותחו על ידי אגף תקשוב ונדרשים להיות מונגשים (ועדיין לא הונגשו), יש לפנות אל מפתחי האתר. 

יש עדיין שאלות בנושא?

אנא שילחו אותן במייל לאחראי הנגישות באגף התקשוב.