ראש מדור תמיכה במשתמש

קרני לאה

ראש מדור תמיכה במשתמש
מחלקה ומדור
טלפון
דוא"ל
LEA.KARNI@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 19/01/2021