ראש מדור BI

חדד עמית

ראש מדור BI
מחלקה ומדור
דוא"ל
amit.hadad@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 02/08/2023