חוק הנגישות

יז. אינטרנט במוסדות להשכלה גבוהה

(הנגשת אתרי אינטרנט בעקבות הרביזיה - ספטמבר 2017)

תקנות נגישות מוסדות להשכלה גבוהה פורסמו
ביום 14 בנובמבר 2016 והן אימצו את
תקנה 35 לתקנות נגישות השירות
עם מספר שינויים והתאמות שלהלן:

 • ניתן פטור מהנגשת מסמכים מצולמים או סרוקים שאין למוסד קובץ דיגיטלי שלהם וכן פטור מהנגשה של "מדיה תלוית זמן" כגון תכני אודיו או וידאו, אולם צוין כי לפי בקשת תלמיד עם מוגבלות יונגש מסמך או תוכן אודיו/וידאו ולענין "מדיה תלוית זמן" – לרבות כתוביות ותיאור קולי, בהתאם להוראות
  תקנה 29 - הנגשת מידע או לפי  התקן הישראלי - 5568 חלק 1 וגם התקן הישראלי - 5568 חלק 2.
   
 • פטור נוסף ניתן לאתרים של סגל מחקר או מעבדות שאינם מיועדים לצורכי הוראה, לימודים או קורסים ולגביהם נקבע ההסדר הבא :-
   
  • אתרים שהוקמו לפני ה- 14.11.2016 – התכנים יונגשו לפי בקשה.
    
  • אתרים שהוקמו לאחר 14.11.2016 – התשתית של האתר נדרשת להיות נגישה לפי התקן הישראלי. התכנים שמועלים באתרים יונגשו לפי בקשה.
    
 • כן יודגש כי לוח הזמנים שנקבע למוסדות להשכלה גבוהה בחוק שוויון הוא שונה כך שמוסדות אלו נדרשים להיות נגישים לרבות האתרים והיישומים שלהם עד ליום 01.11.2018 למוסד שהינו רשות ציבורית ועד ליום 01.11.2017 למוסד שאינו רשות ציבורית.

הנגשת אתרי אינטרנט באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות>