עוזרת מינהלית לסמנכ"ל

דניאל ליאת

עוזרת מינהלית לסמנכ"ל
מחלקה ומדור
טלפון
דוא"ל
liat.daniel@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 02/02/2021