ראש תחום אוטומציה

בן אריה דרור

ראש תחום אוטומציה
מחלקה ומדור
טלפון
דוא"ל
Dror.Ben-Arie@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 19/01/2021