מנהלת טכנית

חסיד אורלי

מנהלת טכנית
מחלקה ומדור
טלפון
דוא"ל
orly.hasid@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 17/11/2021