מדור תמיכה במשתמש

המדור מקבל פניות בנושאי תקלות מחשוב למנהלה (עובדי מנהלה ויועצי מחשוב) ופניות בנושאי טלפוניה קווית (נייחים) לכלל המשתמשים.

אחראי על מעקב על הפנייה עד לסגירתה ועל הדיווח ללקוח.

 ניהול והפצה של תוכנות ייעודיות ומדעיות לכלל המשתמשים

טיפול ברכש ציוד לטיפול בתקלות חמרה וטלפוניה ובקרה על איכות הטיפול במשתמש.

 

פירוט:

  • טיפול בקריאות של עובדי מנהלה לשירותי מחשוב ויועצי מחשוב לשירותים של ספקי חוץ
  • מענה טלפוני לעובדי מנהלה ויועצי מחשוב בפקולטות
  • שליחת הצעות מחיר לתיקון ולשדרוג של מחשבים לעובדי המנהלה והאקדמיה.
  • הקמת דרישות בר-נט לתיקון מחשבים ומדפסות עבור אנשי אקדמיה ומנהלה.
  • מכירת תוכנות אקדמיות, ותוכנות מיקוסופט. 
  • עבודה מול חברת תמר: עדכון טלפונים חדשים ובירור מספרים לא מזוהים לצורך העמסה תקציבית.

 

 

ראש המדור לאה קרני , טל'  072-2644885

 דוא"ל: LEA.KARNI@biu.ac.il

תמיכה במשתמש