English שלחו לחבר

מדור תמיכה טכנית

מטרת המדור היא מתן תמיכה למנהלת האוניברסיטה

השירות כולל המלצה על רכישת ציוד המחשוב לפי צרכים, התקנות ציוד ותוכנה ומתאימים למשתמש את סביבת העבודה.

הטכנאים מטפלים בתקלות מחשוב ומתן פתרונות גם ע"י שליטה מרחוק.

תקלות חומרה מועברות לספקים ולחברת השרות.

המדור אחראי לתחזוקת עמדות המידע לסטודנט, מתן שרות ליועצי המחשוב בפקולטות ושותפים בפרויקטים מיחשוביים באוניברסיטה

 

פירוט

אפיון צרכים ומשלוח הצעות מחיר.

התקנות חומרה (מחשבים מדפסות סורקים וכ"ד)

התקנות תוכנה.

איתור תקלות מחשוב ופתרונם.

העברת תקלות חומרה לספקי חוץ וחברת השרות

מתן שרותי מחשוב ופתרונות ליועצי המחשוב

תחזוקת עמדות מידע לסטודנט

השתתפות בפרויקטים מיחשוביים באוניברסיטה.

 

ראש המדור שמעון הפנר , טל'  072-2644884

 דוא"ל:  Shimon.Hafner@biu.ac.il

מדור תמיכה טכנית