פטורים

 

ניתן פטור מהנגשת מסמכים מצולמים או סרוקים שאין למוסד קובץ דיגיטלי שלהם וכן פטור מהנגשה של "מדיה תלוית זמן" כגון תכני אודיו או וידאו, אולם צוין כי לפי בקשת תלמיד עם מוגבלות יונגש מסמך או תוכן אודיו/וידאו ולענין "מדיה תלוית זמן" – לרבות כתוביות ותיאור קולי, בהתאם להוראות תקנה 29 - הנגשת מידע   או לפי התקן הישראלי - 5568.

לגבי אתרים  של סגל מחקר או מעבדות שאינם מיועדים לצורכי הוראה, לימודים או קורסים  נקבע ההסדר הבא :

  • אתרים שהוקמו לפני ה- 14.11.2016 – התכנים יונגשו לפי בקשה.

  • אתרים שהוקמו לאחר 14.11.2016 – התשתית של האתר נדרשת להיות נגישה לפי התקן הישראלי. התכנים שמועלים באתרים יונגשו לפי בקשה.