מדור מערכות מינהל סטודנטים - פיתוח

המדור עוסק באפיון, פיתוח ותחזוקה של מערכות התומכות בקיום הלימודים בקמפוס בר-אילן לצד המכינות. המערכת תומכת בכל תהליך הטיפול בסטודנט החל מהרשמה וקבלה ללימודים ועד חלוקת תעודות  סיום התואר. המערכות משרתות את כל גורמי המינהל והאקדמיה העוסקים בסטודנטים ובלימודים. כמו כן, הן משרתות באופן ישיר את הסטודנטים והמרצים דרך האינטרנט.

המערכות מתוחזקות באופן שוטף ומותאמות לצרכים חדשים העולים כתוצאה מהחלטות שמקורן ברמה הארצית, בהנהלת האוניברסיטה ובפורומים האקדמיים.

 

ראש המדור ברקת רכטמן,  טל: 072-2644817 

דוא"ל  bareket.rechtman@biu.ac.il

 

מערכות מינהל סטודנטים