מדור מערכות ERP

המדור עוסק באיפיון פיתוח ותחזוקה של מיחשוב הצרכים הניהוליים של האוניברסיטה בתחומים: ניהול פיננסי, ניהול לוגיסטי וניהול משאבי אנוש.

המדור משרת את ההנהלה ואת הצוות המינהלי והאקדמי של האוניברסיטה בכל היחידות הארגוניות .

המערכת הממוחשבת בנויה על מערכת ERP   של Oracle  , Oracle Applications .

המדור ביצע בעבר וממשיך בביצוע התאמות של התוכנה לפי צורכי האוניברסיטה ולשיפור השירות.  

בנוסף מפותחות בפיתוח עצמי מערכות ייעודיות לאוניברסיטה כמו ניהול נסיעות הסגל וניהול חומרים מסוכנים .

 

 

ראש המדור : תמיר אילדיס, טל: 072-2644894,

דוא"ל  Tamir.Ildis@biu.ac.il

מערכות ERP