מדור אתרי אינטרנט

אחריות המדור כוללת את פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט של האוניברסיטה ואת האחריות על פרויקט "דולב". פרויקט "דולב" נועד לרכז את פיתוח אתרי האינטרנט של המחלקות והפקולטות ולתת מענה מערכתי לדרישות בתחום זה, כך שתהיה אחידות מבנית, עיצובית ותפעולית של האתרים.

פעילות המדור כוללת:  איפיון, תכנון, פיתוח והטמעה של מערכות ויישומי אינטרנט עבור אתרי האינטרנט של האוניברסיטה וכן ניהול וליווי פרויקטים בתחום זה.

 

 מירי מלצר , טל: 072-2644812,

דוא"ל miri.meltzer@biu.ac.il

 

מדור אתרי אינטרנט