English שלחו לחבר

מדור אתרי אינטרנט

אחריות המדור כוללת את פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט של האוניברסיטה ואת האחריות על פרויקט "דולב". פרויקט "דולב" נועד לרכז את פיתוח אתרי האינטרנט של המחלקות והפקולטות ולתת מענה מערכתי לדרישות בתחום זה, כך שתהיה אחידות מבנית, עיצובית ותפעולית של האתרים.

פעילות המדור כוללת:  איפיון, תכנון, פיתוח והטמעה של מערכות ויישומי אינטרנט עבור אתרי האינטרנט של האוניברסיטה וכן ניהול וליווי פרויקטים בתחום זה.

 

ראש המדור: מוניק אשכנזי, טל: 072-2644828,

דוא"ל  Monik.Ashkenazi@biu.ac.il

 

מדור אתרי אינטרנט