אודיו/וידאו

 

צוות אודיו-וידאו אחראי על ציוד ההקרנה וההגברה באולמות ובכתות הלימוד בקמפוס.

מתפקידי הצוות:

·         מתן שרות תמיכה למרצים ולמשתמשי המערכות באולמות ובכתות

·         אחזקה שוטפת של מערכות האודיו-וידאו והמחשבים שבעמדות-המרצה

·         תיקון תקלות בציוד, לרבות פנייה לגורמי מקצוע שונים באוניברסיטה ומיחוצה לה

·         ביצוע עבודות תקופתיות ויזומות, לצורך שמירה על כשירות המערכות

·         שדרוג ציוד בהתאם למצב ו/או לצורך

 

ראש התחום יחזקאל עמר, טל'  03-5317427

 דוא"ל:  yechezkel.amar@biu.ac.il

 

אודיו/וידאו