מדור ניהול בסיסי נתונים DBA

מספק תשתיות למרבית הפרויקטים המינהליים המשרתים את האוניברסיטה כגון מערכות מוכללות (עבור משאבי אנוש, כספים, לוגיסטיקה) , מינהל סטודנטים וכו'.

הצוות מתחזק עשרות בסיסי נתונים מסוגים שונים (Oracle, MySQL, MSSQL) ומוצרי תשתיות אחרים (ERP) בריבוי פלטפורמות.

צוות המדור נותן סיוע ועזרה עבור מחלקות שונות של האוניברסיטה בהקמה ואינטגרציה של מערכות שונות בתחום העבודה מול בבסיסי נתונים.

  

ראש המדור גלינה בידה  , טל'  072-2644855

 דוא"ל: Galina.Bida@biu.ac.il

מדור ניהול בסיסי נתונים DBA