רכישה ותחזוקה של תוכנות נומריות

רכישה ותחזוקה של תוכנות נומריות, סטטיסטיות 


למידע והנחיות: תמיכה במשתמש  072-2644877

לרכישה מחנות התקשוב בבר נט: http://ilan.biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 20/01/2021