אתרי אינטרנט

אינטרנט


אתר האוניברסיטה כולל מידע מגוון ומתעדכן על שירותים לסטודנטים, תקנונים ונהלים, לוח זמנים אקדמי, ועוד.
נושאי ניהול התוכן ועדכון התכנים באתר: מדור נכסים דיגיטליים, מערך השיווק ופיתוח עסקי
אתרים אישיים לסגל אקדמי
לאתר סגל אקדמי באתר המחלקה – יש לפנות לרפרנט המחלקה האקדמי לנושא האתר
לאחסון אתר סטטי בשרת האינטרנט – יש לפעול על פי ההנחיות.  לתמיכה בנושא אחסון אתר סטטי: יועץ המחשוב המחלקתי
פיתוח אתרים מחלקתיים
לבקשה לקבלת השירות  webmaster@biu.ac.il
לתמיכה וטיפול בתקלות באתרים קיימים יש לפתוח פניה במערכת "תמר"
אחסון אתרים סטטים
ליעוץ ראשוני וקבלת הנחיות  webmaster@biu.ac.il
לתמיכה באתרים מאוחסנים  יועץ המחשוב המחלקתי

תאריך עדכון אחרון : 31/10/2021