מערכת בר נט

מערכת בר- נט

לניהול רכש ותקציבים לבעלי מחקרים פעילים ברשות המחקר.

קישור למערכת: http://ilan.biu.ac.il
מידע ותמיכה כולל קבלת שם משתמש וסיסמא: יועץ המחשוב המחלקתי

תאריך עדכון אחרון : 21/01/2021