שם משתמש וסיסמה

שם משתמש וסיסמה


סיסמה: כדי לגשת לשירותי התקשוב, על כל איש סגל באוניברסיטה להחזיק בסיסמא. באמצעות סיסמא זו יכנס לכל המערכות הממוחשבות אליהן הוא מורשה להיכנס (מלבד בר-נט ו חילנט).

בחירה/שינוי סיסמהhttps://sspr.biu.ac.il/sspr/public/ActivateUser?pwmLocale=&


שם משתמש: בניגוד לסיסמה (הזהה עבור כל המערכות), שם המשתמש אינו זהה בכל המערכות.
לבירור שם המשתמש במערכות השונות יש להכנס למערכת אינ-בר  https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
בתפריט: קודי משתמש במחשב

 

תאריך עדכון אחרון : 20/01/2021