אתרי אינטרנט

אתרי אינטרנט


          אתר האוניברסיטה כולל מידע מגוון ומתעדכן על שירותים לסטודנטים, תקנונים ונהלים, לוח זמנים אקדמי, ועוד.
          בנושאי ניהול התוכן ועדכון התכנים באתר: מדור נכסים דיגיטליים, מערך השיווק ופיתוח עסקי
          פיתוח אתרים מחלקתיים
          לבקשה לקבלת השירות  webmaster@biu.ac.il

          לתמיכה וטיפול בתקלות באתרים קיימים יש לפתוח פניה במערכת תמר

          אחסון אתרים סטטים
          ליעוץ ראשוני וקבלת הנחיות webmaster@biu.ac.il
          לתמיכה באתרים מאוחסנים יועץ המחשוב המחלקתי

 

תאריך עדכון אחרון : 31/10/2021