תיק סטודנט דיגיטלי

  תיק סטודנט דיגיטלי

         יישום לניהול מסמכי הסטודנט. הרשאה לשימוש במערכת ניתנת על פי החלטת ראש היחידה.
          http://biudoc.biu.ac.il/webtop67


          למידע ותמיכה :

 

תאריך עדכון אחרון : 21/01/2021