מערכת אילנט

מערכת אילנט

          מערכת מינהל הסטודנטים.
          הרשאה לשימוש במערכת ניתנת על פי החלטת ראש היחידה.
          https://ilanet.biu.ac.il


          למידע, תמיכה, שם משתמש וססמא:

תאריך עדכון אחרון : 21/01/2021