מערכת בר נט

מערכת בר-נט     

           לניהול רכש, לוגיסטיקה, משאבי אנוש, מחקרים וכספי     
           הרשאה לשימוש במערכת ניתנת על פי החלטת ראש היחידה     

         http://ilan.biu.ac.il/            

           למידע ותמיכה:

תאריך עדכון אחרון : 21/01/2021