שירותי ענן של מיקרוסופט

שירותי ענן של Microsoft           

            הכוללים דוא"ל, יומן, רישוי Office לשימוש ביתי ועוד             
                 https://www.office.com

            השירות לסגל כולל התקנת Client  Outlook מקומי במחשב             

              למידע ותמיכה:          

תאריך עדכון אחרון : 21/01/2021