התנהגות נאותה ברשתות החברתיות

רשתות חברתיות הן כר פורה לתקיפות סייבר ופישינג

  • אין לשתף ברשתות החברתיות כל תוכן או מידע שהגיע לידיכם במסגרת תפקידכם כעובדי הארגון, לרבות מידע אישי, עסקי ו/או מענה מקצועי
  • יש לתת את הדעת לכך שפרסומים שלכם ברשתות החברתיות עלולים להיות משויכים בעיני הציבור לארגון. לפיכך יש להקפיד ולא לכתוב דבר בשם הארגון ו/או על הארגון עצמו ו/או לקוחותיו
  • יש להתנהל ברשתות החברתיות באופן אחראי, מבוקר ובהתאם להנחיות ונהלי הארגון ולהמנע משיתוף תכנים פוגעניים או קיצוניים בעלי אופי פוליטי, מיני, גזעני או דתי.