שימוש מאובטח בפלטפורמות שיתוף חזותי

 

עם פרוץ מגפת הקורונה, נפוץ מאד השימוש בפלטפורמות שיתוף חזותי (Zoom, MS Teams, Cisco Webex, Google meet) לצורך קיום ישיבות, מפגשים והוראה. יחד עם היתרונות שבדבר, גלומות בפלטפורמות אלו גם סכנות ונקודות שיש לשים לב אליהן:

 • שימוש בגרסה עדכנית – כמו בכל תוכנה, גם בתוכנות השיתוף מתגלות מעת לעת פרצות, המתוקנות בד"כ במהירות ע"י יצרן התוכנה. יש להקפיד על התקנת התיקונים באופן שוטף, כדי לעבוד עם תוכנה עדכנית ולא לתת הזדמנות לגורמים זדוניים לנצל את הפרצות.

 

 • שמירה על הפרטיות ואבטחת המידע – השתדלו לערוך את השחות ממקום המאפשר פרטיות
  • זכרו – רואים אתכם ואת סביבת העבודה שלכם, שעשויה לחשוף לעתים הרגלים, אמונות, דעות שאולי אין ברצונכם לשתף. במידת הצורך ניתן להשתמש ברקע מדומה.
  • אל תחשפו את בני הבית שלא לצורך בפני שאר המשתתפים
  • המנעו מחשיפת מידע ארגוני רגיש לבני הבית
  • נהגו זהירות בשיתוף המסך, בעיקר בשיחה עם קבוצה שלא כל חבריה מוכרים לכם. שתפו רק את הפריט הרצוי ולא את כל "שולחן העבודה" של המחשב   

 

 • מניעת הפרעות בזמן המפגש – גורמים זדוניים שהצטרפו למפגש ללא ידיעתנו ורצוננו עלולים להפריע למהלך התקין של המפגש. תלונה בדיעבד ליצרנית הפלטפורמה או למשטרה היא חסרת תוחלת, כיוון שהסיכויים לגלות את הגורם המפריע ובעיקר לנקוט נגדו צעדים הם קלושים. על כן, יש לנקוט מראש באמצעי המנע הבאים:
  • זימון מפגשים לקבוצה מוכרת או זימון פתוח הדורש רישום
  • שליחת הזימון למפגש במייל או SMS, כדי לוודא את זהות המוזמן
  • קביעת מפגש עם סיסמה ושליחתה מראש לכל המשתתפים
  • שימוש בחדר המתנה – המזמן צריך לאשר את הכניסה של כל משתתף
  • נעילת המפגש ע"י המזמן, לאחר שווידא שכל המשתתפים הרצויים הצטרפו
  • נעילת האפשרות לשליחת קבצים בזמן המפגש
  • נעילת אפשרות השליטה מרחוק
  • ביטול Attention Tracking
  • סגירת המפגש ע"י יציאה מסודרת