שמירה על מידע ארגוני סודי/רגיש

 

במסגרת תפקידנו כולנו עשויים להחשף למסמכים המכילים מידע ארגוני ברמה כזו או אחרת של סודיות ו/או רגישות.

מוטלת עלינו החובה לשמור על המידע, בעת עזיבת עמדת העבודה לזמן ממושך ו/או בתום יום העבודה, ע"י מספר צעדים פשוטים:

  • סגירת כל היישומים במחשב
  • התנתקות ממערכות המחשוב, נעילת העמדה והפעלת שומר מסך
  • נעילת מסמכים סודיים ורגישים במקום מוגן
  • זריקת מסמכים סודיים ורגישים תתבצע באמצעות גריסה
  • יש לוודא כי לא נשאר חומר סודי או רגיש במדפסות, פקס או מכונת הצילום
  • בסיום יום העבודה נעילת העמדה והפעלת שומר המסך ונעילת דלתות המשרד