שמירה על פרטיות

 

במסגרת תפקידנו כולנו עשויים להחשף למערכות או מסמכים המכילים מידע אישי על אנשים (לקוחות הארגון, עובדיו  או ספקיו). 

קיימים חוקים ותקנות המפרטים את אופן ההתייחסות והטיפול שלנו כעובדים למידע אישי ואת זכויות נושאי המידע (האנשים שהמידע עליהם נאסף ואגור במערכות המוסד).

האוניברסיטה וכל סגל העובדים שלה מחוייבים לציית לחוקים והתקנות של הגנת הפרטיות.

החוקים ואופן הטיפול במידע אישי יפורטו בחלק של הגנת הפרטיות.