שימוש נאות בכונן ה-OneDrive הארגוני

 

יחד עם הענקת תיבת דוא"ל אישית במערכת Office 365, כל איש סגל בר אילן מקבל גם גישה לכונן OneDrive אישי בעל נפח גדול מאד. יש להשתמש בו בתבונה, לפי ההנחיות הבאות:

  • אין לאחסן ב- OneDrive תוכן שנשלף מהמערכות הארגוניות, אלא באישור מנהל אבטחת המידע
  • אם מאוחסן ב- OneDrive תוכן ארגוני באישור, יש לנעול את הקובץ בסיסמה
  • יש להמנע משיתוף תכנים מכונן ה- OneDrive. אם הדבר הכרחי ובאישור, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בכדי לוודא את זהות הגורם המשותף ולצמצם את הרשאותיו למינימום הדרוש