סכנות בחיבור התקנים ניידים

 

התקנים ניידים מתחברים בד"כ למחשב בחיבור USB ויכולים להיות Disk-on-Key, דיסק נייד, טלפון נייד וכו'.

התקנים אלה עלולים להכיל תוכנות פוגעניות שיחדרו למחשב עם חיבור ההתקן או ע"י העתקת קבצים ממנו.

התוכנה הפוגענית שתחדור למחשב עלולה לשאוב ממנו מידע ללא ידיעת הבעלים, להצפין את הקבצים לצורך בקשת כופר, ולהתפשט למחשבים סמוכים.

לכן יש להמנע מחיבור התקנים לא מוכרים למחשב ובכל מקרה יש לסרוק את ההתקן בעזרת אנטיווירוס או תוכנת סריקה אחרת לגילוי נוזקות אפשריות, לפני השימוש בו.

כמו כן, אין להעביר להתקן כל מידע ממערכות המחשב הארגוניות, ללא אישור והנחיות ממנהל אבטחת המידע