ניהול זהויות IDM

מערכת ניהול הזהויות מנהלת הרשאות וסיסמאות למשתמשים על משאבי המחשוב השונים של האוניברסיטה.

המערכת נותנת הרשאות לסטודנטים ולעובדים בפלטפורמות השונות, שירותי דואר אלקטרוני, ועוד.

המערכת מנהלת קבוצות דינמיות לצורכי הרשאות על מסמכים או ניהול תוכן באתרים וקבוצות דוא"ל.

 

מרכזת תחום: לאה צבאן, טל: 072-2644862,

דוא"ל lea.tsaban@biu.ac.il

ניהול זהויות IDM