ראש מחלקת מערכות מידע

רוט שלומית

ראש מחלקת מערכות מידע
מחלקה ומדור
טלפון
דוא"ל
Shlomit.Roth@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 19/01/2021